דברים שכדאי לדעת על לידה קיסרית בזמן קורונה

דברים שכדאי לדעת על לידה קיסרית בזמן קורונה

האם לידה קיסרית בימי קורונה דורשת היערכות מיוחדת? האם ישנם יותר סיכונים?
ומה יש לרפואה להציע בתחום, אם בכלל? ד”ר חיים דוד, מנהל מחלקת יולדות וחדר לידה במרכז הרפואי הלל יפה, עונה על שאלות בהן הוא נתקל בעת האחרונה.

לידות כשלעצמן מעוררות בקרב רוב הנשים חששות ולחצים על הליך הלידה, האשפוז והכאב שנוצרמהתפרים, בין אם בניתוח קיסרי ובין אם בלידה רגילה. בתקופת הקורונה חששות אלה הולכות וגדלות כאשר אותן יולדות צריכות להישמע להנחיות מקפידות ומחמירות, כגון עטית מסכה, בחירת מלווה אחד בלבד ושמירת מרחק.כיום בממוצע, מהוות הלידות הקיסריות כ- 20% מסך הלידות המבוצעות בחדרי הלידה. ד”ר חיים דוד, מנהל מחלקת יולדות וחדר לידה במרכז הרפואי הלל יפה, נתקל לא אחת בנשים הריוניות המתוכננות לניתוח קיסרי, אשר נגיף הקורונה יוצר אצלן חרדות ושאלות רבות. להלן מספר שאלות ולצדן תשובותיו:

האם יש הבדל באופן בו מבוצע ניתוח קיסרי בשל נגיף קורונה?
מבחינת הליך הניתוח הקיסרי, אין כל שוני. היולדת מגיעה ביום המתוכנן לניתוח, עוברת סדרת בדיקות ורשאית להכניס עמה מלווה אחד שילווה אותה בזמן הניתוח. כל שכן הצוות הרפואי והמלווה כאמור, מחויבים להקפיד על הנחיות המיגון.

האם יש סיכון רב יותר לזיהומים בעת הזו?

מבחינת הניתוח הקיסרי, אין שום סיבה שיהיה סיכון גדול יותר לזיהומים. בחדר ניתוח בפרט, הכול סטרילי ואנו מקפידים על כל הכללים המקובלים. ב”הלל יפה” אנו משתמשים ב”סיכות נמסות” אשר נמסות לבד ואין צורך להוציא אותן כעבור שבוע לאחר הלידה, כפי שמקובל לעשות בסיכות מתכת. שיטת תפירה זו מצמצמת למעשה את הסיכון לזיהומים באזור הצלקת.

מה ההבדל בין סגירה עם סיכותמתכתלסגירה עם סיכות נמסות?

במשך שניםרבותמקובלהיהלסגוראתהצלקתהעוריתבעזרת סיכותמתכתאותןישלהוציאבמרכזרפואיכשבועלאחרהלידה. לא פעם דיווחו היולדותכיהסיכותמציקות, עוקצותוכואבותבזמןהסרתן.שיטת סגירה נוספתהיא תפרתתעורי. שיטה זו דורשת מיומנות של הרופא המנתחוכן זמן הניתוח מתארךבממוצע כ- 7 דקות. לאחרונה מספר בתי חולים בארץ, ביניהם גם “הלל יפה”, החלו להשתמש בסיכות נמסות. בשיטה זו מוחדרותהסיכות מתחת לעורולכןלאנראותעלפניהצלקתואיןצורךבהוצאתן. הן נמסותבאופןספונטניכעבור3חודשיים לערך.

לשיטה זו מספר יתרונות; ריפוי אסתטימצוין של הצלקת, הפחתהבכאבהצלקת,חזרה להתנהלותשגרתיתומהירה לאחרהלידהובעיקר העובדהשאיןצורךלהוציאן.

בתקופה זו בפרט, כשעננת הקורונה עדיין מרחפת מעל ראשינו, קיימתעדיפותעליונהלשימוש בשיטהזובשל הפחתהבשכיחותהזיהומים וכן ביטול הצורךלהגיעלמרכזרפואיעל מנת להוציא אתהסיכות, כך שהפוטנציאל להידבקותבוירוס קטן.

בעידן הקורונה- האם היולדת יכולה לשהות ברציפות עם תינוקה?

במרכז הרפואי הלל יפה אנו מעודדים “אפס הפרדה” כלומר שהייה ממושכת ורציפה של היילוד לצד אמו. לאחר הלידה, היולדת ותינוקה מועברים יחדיו למחלקת יולדות. במקרה של ניתוח קיסרי, התינוק מועבר ליחידת היילודים למשך כ- 6 שעות על מנת לאפשר לאם לנוח ולהתאושש מהניתוח. לאחר מכן, היילוד מועבר ליד אמו. כל העת אחיות מיחידת יילודים נכונות לסייע לאם ולתינוק בכל הנדרש. הדבר למעשה, מונע גם תנועתיות מיותרת של האם ליחידת היילודים וחיכוך בין היולדות.

נדגיש כי במקרה שהאם מאומתת לקורונה, הניתוח יתבצע בחדר ניתוח מופרד תחת הקפדה על הנחיות המיגון. לאחר הלידה, האם תועבר לחדר בידוד בנפרד מהתינוק ורק לאחר שתמצא שלילית בשתי דגימות, תוכל לשהות יחד עם תינוקה.

כתיבת תגובה