פיטורים במהלך ההריון – לא צודק , לא חוקי ולא משתלם!

פיטורים במהלך ההריון – לא צודק , לא חוקי ולא משתלם!

המציאות העגומה היא שמעסיקים רבים אינם רואים בעין יפה עובדות בהריון, אם בשל היעדרויות תכופות, לצורך בדיקות וטיפולים, אם בשל ירידה ביעילותן ובתפוקת עבודתן ואם בשל קשיי תפקוד בתקופה זו. כך שלצד הקושי להשתלב במקומות עבודה מלכתחילה, בתקופת ההיריון עלולות נשים עובדות להיות חשופות לפיטורין. 
הזכות לשוויון בין העובדים במקום העבודה, ובתוך זאת - מניעת אפליית נשים, הינה זכות המוגנת בדיני העבודה בישראל. 
דיני העבודה מגנים על נשים עובדות מפני פיטוריהן בשל הריונן, במטרה לשנות את המציאות בה ילודה, כמו גם גידול ילדים, גובה מחיר כבד מנשים רבות, באופן מפלה ובלתי צודק. דיני העבודה יכולים לכפות על מעסיקים להמשיך ולהעסיק את עובדות בתקופת הריונן ואף לאחריה, תוך שהם קובעים סעדים כספיים משמעותיים וסנקציות פליליות כנגד מעסיקים הפועלים בניגוד להם. 

חוק עבודת נשים הינו דבר החקיקה העיקרי המגן על נשים עובדות מפני פיטוריהן בתקופת ההיריון. בחוק זה נקבע איסור מפורש על פיטורי נשים בתקופת הריונן, בתקופת חופשת הלידה ובמהלך שישים הימים שלאחריה.
לפי חוק עבודת נשים חל איסור מוחלט על מעסיק לפטר עובדת בהיריון אלא אם ביקש וקיבל המעסיק היתר לעשות כן מהממונה מטעם שר התמ”ת. בבקשתו לפטר את העובדת ההרה, על המעסיק לפרט את הסיבות העומדות בבסיס הפיטורים.
אם סבר הממונה שהפיטורים הם בקשר להריונה של העובדת, אין הוא רשאי להתיר את הפיטורים ומנגד – אף אם סבר הממונה כי הפיטורים אינם קשורים בהריונה של העובדת, אין הוא חייב להתיר את הפיטורים ורשאי שלא להתירם, משיקולים הקשורים במכלול יחסי העבודה במקום העבודה, ההליכים שהובילו לפיטורים ואף מתוך רצון להגן על העובדת ההרה, שאם תפוטר תתקשה, רוצה לומר, לא תוכל כלל, למצוא מקום עבודה אחר.
ההגנה מכוח חוק עבודת נשים חלה רק על נשים העובדות במקום העבודה 6 חודשים לפחות, אך עם זאת, קובעת פסיקת בית הדין לעבודה כי מקום בו מעסיק פיטר עובדת סמוך לתום 6 החודשים, בניסיון לשלול את הגנת חוק עבודת נשים, רואים בכך כפיטורים שבוצעו לאחר 6 חודשים, על כל הנובע מכך, קרי, ככל שפוטרה עובדת בהריון בטרם סיימה תקופת עבודה בת 6 חודשים וככל שייקבע שמועד הפיטורים קשור באופן ברור להיות העובדת בהריון ולתקופה הנדרשת בת 6 החודשים, עדיין תהנה העובדת שפוטרה מהגנת החוק.
האיסור לפיטורי עובדת בהיריון הינו איסור מוחלט, החל על המעסיק מהרגע שנודע לו על הריונה של העובדת, כך שגם אם התכוון המעסיק לפטר את העובדת עוד לפני שנודע לו על ההיריון, מסיבות שאינן קשורות כלל ועיקר להריונה של העובדת, תופס האיסור ועל המעסיק לפנות לממונה ולקבל ממנו אישור לפיטורים.
רובם המוחלט של המעסיקים מודעים לחובה לקבל היתר לפיטורין, ואלו מנסים להתכונן מבעוד מועד ליום בו יבקשו את היתר הפיטורים, בהכנת “תשתית עובדתית” שתתמוך בטענה שהפיטורים אינם בקשר להיריון. כך, ישנם מקרים רבים בהם מרגע שהתגלה דבר ההיריון, חלה הרעה משמעותית ביחסי העבודה וביחסים הבין אישיים, הכול במטרה להביא לפיצוץ, כלומר, בלשון המעסיק “פיטורים בלתי נמנעים”. במקרים כגון אלו, עשויה התפטרות עקב הרעת תנאי העבודה להיחשב כפיטורים לכל דבר ועניין.
עובדת בהריון, שפוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, זכאית לפיצוי בגובה השכר שהייתה מקבלת, לו המשיכה בעבודתה בתקופה המוגנת על פי החוק.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מגן על עובדת בהריון, שפוטרה בשל הריונה, במועד שאינו סמוך לתום תקופת 6 החודשים (התקופה המקנה לעובדת את הגנת חוק עבודת נשים) או כאשר פוטרה עובדת בחלוף 60 ימים לאחר הלידה. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדים ובין היתר קובע במפורש כי פיטורי עובדת בשל הריונה הינו אפליה פסולה.

פיטורין בניגוד לחוק עבודת נשים או בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מזכים בפיצוי ללא הוכחת נזק, ששיעורו נתון לשיקול דעת בית הדין לעבודה. לעיתים פיצויים אלו עולים כדי עשרות אלפי שקלים, בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה ושיעורם נגזר הן מהנזק אשר נגרם לעובדת, הן מאופיו של המעסיק ואופי התנהלותו והן מרצונו של בית הדין לשדר מסר ברור כי הפרת הוראות החוק תגבה מחיר משמעותי. זאת ואף זאת בית הדין יכול לפסוק פיצויים בגין נזק מוכח, שבמקרה בו מפוטרת עובדת בתקופת הריונה, שיעורו הינו למעשה אבדן השכר והזכויות הנובעות מעבודה בתקופה שבין פיטוריה ועד יום הלידה, ככל שלא עלה בידה של העובדת שפוטרה למצוא מקום עבודה אחר, דבר שמטבע הדברים הינו בגדר בלתי אפשרי. בנוסף לכל זאת, זכאית עובדת שפוטרה מחמת הריונה גם לפיצויים בשל עגמת הנפש שנגרמה לה עקב פיטוריה.

אם פוטרת במהלך ההיריון, או שהינך חשה בהרעה בתנאי העבודה לאחר שהודעת למעסיקך שאת בהריון, פני לקבלת ייעוץ משפטי על מנת שתוכלי לעמוד על זכויותיך.

נכתב על ידי עו”ד אבי טל

 
קצת עלי:
 
משרד עורכי הדין אבי טל ושות’ נוסד על ידי עורך הדין אבי טל – בוגר הפקולטה למשפטים
[LL.B] והחוג לכלכלה [B.A] באוניברסיטת חיפה.

אנו מתמחים במשפט אזרחי – מסחרי ומספקים שירותים משפטיים ופתרונות מקיפים, לתאגידים וליחידים, מקשת רחבה של תחומים.

אנו מעניקים ללקוחותינו את הפתרונות המעשיים, הכלכליים והיעילים ביותר, תוך השקעת מלוא תשומת הלב בשכלול כל ההיבטים הרלוונטיים ומתן ייעוץ משפטי בהיר ככל האפשר.

אנו רואים בהגינות, יושרה ונאמנות גבוהה ללקוחותינו, אמות מידה ראשונות במעלה ולאורן אנו מקיימים את פועלנו.

 
ליצירת קשר עימי- לחצי כאן

 

 

המידע בדף זה הוא כללי בלבד, אינו ממצא ואין בו בכדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת מקצועית. השימוש במידע הינו על אחריותו המלאה של הקורא. בכל מקרה, אין בעלי האתר או המחבר נושאים באחריות כל שהיא לנזק שנגרם או עשוי להיגרם בעקבות השימוש במידע.

 
 

כתיבת תגובה