מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאת מוסרת לנו.

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

•  מידע שמסרת לנו במסגרת הקמת החשבון לאתר . (ופתיחת העמוד האישי שלך).
•  מידע שנמסר לנו על ידי שירותים של צדדים שלישיים, ככל שהשתמשת בהם לצורך התחברות לאתר או לשם הקמת חשבונך, למשל אם התחברת אל האתר באמצעות פייסבוק, ככל שנתיר התחברות כזו, אזי אנו יכולים לקבל מפייסבוק פרטים אודות: שמך, תמונתך, גילך, שפתך, כתובת המייל שלך, רשימת חבריך בפייסבוק, וכן פרטים נוספים שאותם שירותים מעבירים, ככל הנראה בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.
•  כאשר את עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע הנובע משימושך באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר,מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, המוצרים שהזמנת, פעילויות שנטלת חלק בהם ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP..
•  אנו ושותפים עיסקיים שלנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב”עוגיות” באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
•  כל מידע שאת העלת לאתר לרבות לחברות המפרסמות באתר.
•  כל שימוש באמצעים או בתכונות הקיימים באתר.
•  הצבעותיך במסגרת סקרים.
•  מילוי רשימות (כגון רשימת ציוד לתינוק)
שיתוף מידע עם חברות ורשומות באתר
•  פעילותך בפורומים ובקבוצות הוואטסים של אמא4אמא
•  אופן מילוי טפסים באתר ובחירותיך במסגרתו של האתר.

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:
הפעלת ותחזוקת האתר – באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.
להודיע הודעות לך על שינויים באתר.
לאפשר לךלשם מתן אפשרות השתתפות להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר את בוחרת לעשות כן, ככל שהן זמינות.
לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך חומר שיווקי באופן תואם יותר.
לבחון לשם ניתוח השימושים באתרכיצד נעשה שימוש באתר.
לזהותלשם זיהוי , מניעה וטיפול , למנוע ולטפל בבעיות טכניות.
לשם התאמת האתר להעדפותיך ומאפייניך.
על מנת לתקשר עימך. אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך באופן מותאם למידע שאספנו אודותיך: תוכן, פרסומים, ידיעונים או להציע לך מנויים, שירותים ומוצרים, השתתפות באירועים וכדומה.
לקדם לשם קידום את הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.
לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.
לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
לשם בחינת עמידת המשתמשים בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים.
לצרכי מחקר וסקרים.
לצרכי התחשבנות כספית וגביית תשלום.
לצורך ניהול בעלי החשבון באתר.
לצרכי שירות לקוחות.
לאפשר לך להשתתףבפעילויות נושאות פרסים או הגרלות וכו
לעל מנת לאפשר לך להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחומים שונים כגון : רופאים מומחים, דיאטניות קליניות, מדריכי הורים ועוד.

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותועם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

כל המידע שנאסף על ידנו דינו כמידע פומבי, ואנו רשאים לשתף אותו עם יתר המשתמשים באתר ועם השותפים העיסקיים שלנו לרבות כנגד תמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העיסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר. האם לא מותר לנו להעביר לשותפים שלנו מידע ללא הגנה על זכויות או על פי דין? כלומר לסחור במידע? לצורך העניין, למכור ליד עם פרטי התקשרות לחברה אחרת?

במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.