המכשיר שחובה בכל בית למניעת חנק של ילדים כבר כאן

;